Ceny zgodne z decyzją PGW Wody Polskie

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na terenie Sołectwa Bukowina Tarzańska oraz ul. Janiołów Wierch Sołectwa Groń na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Usługi Wodociągowe S.C. J. Hodorowicz, P. Kuchta.

Decyzja KR.RET.070.181.2018

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 6.06.2018 r.