Udzielenie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo - kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

1. W Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska, w którym udostępnia się nieodpłatnie wgląd:

  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • w regulamin świadczenia usług.

2. W siedzibie UW s.c., w którym udostępnia się nieodpłatnie wgląd: