Informacja o należnościach obsługuje następujące sprawy:
 
 • udzielanie informacji osobistej i telefonicznej na temat stanu należności  klientów,
 • wystawianie kwitów wpłaty należności do uregulowania zaległości;
 • przyjmowanie reklamacji związanych z wystawianymi przez UW S.C. fakturami,
 • wyjaśnianie spraw związanych z wstrzymaniem dostawy wody z tytułu zaległości.

Osoba ubiegająca się o udzielenie informacji o stanie należności powinna wskazać dane identyfikacyjne Odbiorcy usług:
 • numer karty – jest to indywidualny numer nadawany Odbiorcy usług, który można znaleźć na fakturze lub wezwaniu do zapłaty,
 • imię i nazwisko lub nazwa Odbiorcy usług,
 • adres nieruchomości.
 

Przywrócenie dostawy wody wstrzymanej wskutek zadłużenia


Krok 1 – Uregulowanie należności
 
 • Pracownik UW S.C. ustala z Odbiorcą usług  stan zadłużenia figurującego na koncie nieruchomości.
 • Odbiorca usług po podjęciu decyzji o uregulowaniu należności otrzymuje kwit wpłaty dotyczący należności za dostarczoną wodę oraz fakturę  za czynności związane z przywróceniem dostawy wody.
 • Odbiorca usług dokonuje wpłaty.

Krok 2 – Przywrócenie dostawy wody
 
 • Po uregulowaniu należności odbiorca usług ustala z pracownikiem UW S.C. termin wznowienia dostawy wody do nieruchomości.
 • Odbiorca usług lub jego pełnomocnik zobowiązany jest do przebywania na terenie nieruchomości w ustalonym z UW S.C terminie w celu podjęcia działań na rzecz przywrócenia dostawy wody.